Linijki online dating

Posted by / 16-Nov-2017 11:55

Linijki online dating

Jeśli nic nie wpiszemy i wciśniemy ENTER, menu będzie wyświetlone ponownie.To co wpisaliśmy zachowywane jest w zmiennej REPLY. End Of File) czyli znak końca pliku (CTRL D) to select kończy pracę. " select y in X Y Z Quit do case $y in "X") echo "Wybrałeś X" ;; "Y") echo "Wybrałeś Y" ;; "Z") echo "Wybrałeś Z" ;; "Quit") exit ;; *) echo "Nic nie wybrałeś" esac break done Najpierw zobaczymy proste ponumerowane menu, składające się z czterech elementów: X, Y, Z i Quit, teraz wystarczy tylko wpisać numer inetersującej nas opcji, a resztę zrobi instrukcja case.ma szczególne znaczenie - wskazuje na rodzaj shella w jakim skrypt ma być wykonany, tutaj skrypt zawsze będzie wykonywany przez interpreter poleceń /bin/bash, niezależnie od tego jakiego rodzaju powłoki w danej chwili używamy.

Pętla for jest bardzo przydatna w sytuacjach, gdy chcemy wykonać jakąś operację na wszystkich plikach w danym katalogu.Gdy odwołując się do zmiennej nie poda się wskaźnika: $ to nastąpi odwołanie do elementu tablicy o indexie 0.Jeśli wskaźnikiem będą: @ lub * to zinterpretowane zostaną jako wszytskie elementy tablicy, w przypadku gdy tablica nie zawiera żadnych elemntów to zapisy: $ lub $ są interpretowane jako nic.Zobacz co się stanie jak podasz za małą liczbę parametrów oraz jaki będzie wynik podania za dużej liczby parametrów.x="napis" zdefiniowałeś właśnie zmienną x, która ma wartość "napis" echo $x wyświetli wartość zmiennej x xterm wywołanie podshella wpisz więc jeszcze raz: echo $x nie pokaże nic, bo zmienne lokalne nie są widoczne w podshellach Możesz teraz zainicjować zmienną globalną: Teraz zmienna x będzie widoczna w podshellach, jak widać wyżej służy do tego polecenie export, nadaje ono wskazanym zmiennym atrybut zmiennych globalnych.

linijki online dating-31linijki online dating-47linijki online dating-84

One thought on “linijki online dating”

  1. Anyone observed drinking or using illegal drugs on Studio or Playwrights Foundation premises is subject to expulsion. (‘HB’) strictly prohibits discrimination against any employee or applicant for employment because of the individual’s race, color, religion, age, genetic predisposition, carrier status, national origin, sex, sexual orientation, marital status, or status as a veteran or disabled person.